Aanpassing planning contractering paramedische zorg

Aanpassing planning contractering paramedische zorg

De contracteerperiode voor paramedische zorg hebben wij aangepast. Hieronder leest u hier meer over.

Kostenonderzoek

De zorgverzekeraars en de beroepsverenigingen werken op dit moment aan de afspraken van het kostenonderzoek. Om te komen tot goede afspraken moeten kosten, kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg met elkaar in verhouding staan. De beroepsverenigingen geven invulling aan de uitkomsten van het kostenonderzoek via werkagenda’s.

Werkagenda’s

Over de werkagenda’s zijn alle betrokken partijen nog met elkaar in gesprek. Caresq heeft dan ook besloten om de contracteerperiode, zoals genoemd in ons inkoopbeleid Paramedische zorg 2021, aan te passen.

Aanbod

Vanaf half oktober zullen wij u een zorgovereenkomst sturen via VECOZO. Uiteraard verschuift hiermee ook de uiterste tekendatum van de zorgovereenkomst.