Declareren paramedische COVID-herstelzorg

Declareren paramedische COVID-herstelzorg

Sinds 18 juli 2020 is er een voorwaardelijke toelating tot de basisverzekering van de paramedische herstelzorg voor COVID-19. Voor de paramedische beroepsgroepen (fysiotherapie, oefentherapie, diëtetiek, ergotherapie en logopedie) zijn wijzigingen doorgevoerd om deze corona-gerelateerde zorg te kunnen declareren. Vanaf 18 juli jl. gelden onderstaande voorwaarden en declaratieregels. Vanaf 1 november 2020 zijn de systemen van de zorgverzekeraars ingericht en kunnen de declaraties ingestuurd worden.

Wat zijn de voorwaarden voor het declareren van Paramedische Herstelzorg?

De indicatie voor de voorwaardelijk toegelaten paramedische herstelzorg wordt bij patiënten die ontslagen worden uit het ziekenhuis of instelling voor medisch specialistische of geriatrische revalidatiezorg, gesteld door de (behandelend) medisch specialist. Bij patiënten die in de eigen woonomgeving COVID-19 hebben doorgemaakt, wordt de indicatie gesteld door de huisarts. Deze herstelzorg is multidisciplinair van aard en wordt uitgevoerd onder regie van de huisarts. Indien er een verwijzing wordt uitgeschreven met: “gaarne behandeling van ernstige klachten en beperkingen na COVID-19” gelden de volgende voorwaarden:

- Een voorwaarde om paramedische herstelzorg vergoed te krijgen is dat patiënten bereid moeten zijn mee te werken aan onderzoek. Er moet toestemming gegeven worden om anoniem gemaakte behandelgegevens van deze herstelzorg te delen met de onderzoekers. Zonder toestemming wordt de zorg niet vergoed. Met het onderzoek worden de effecten en kosten van paramedische herstelzorg voor Covid-19 onderzocht.

- Vergoeding vindt plaats vanuit de basisverzekering. Het eigen risico is van toepassing op deze aanspraak. De eerste behandeling moet plaatsvinden binnen 1 maand na verwijzing. Voor het moment van verwijzen geldt een tijdsperiode van maximaal 4 maanden tussen het einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing.

- De huisarts evalueert na circa 3 maanden of de behandeldoelen zijn bereikt en of voorzetten van de zorg zinvol is. Hij of zij doet dit op basis van schriftelijke rapportages en eventueel contact met de patiënt of zorgverleners.

Meer informatie is te vinden op de website van het Zorginstituut.

Welke vergoeding is er van Paramedische Herstelzorg

Het is per patiënt verschillend hoeveel zorg én welke zorg er nodig is. Er is wel een maximum gesteld aan het aantal behandelingen waarvoor vergoeding geldt.

Maximaal aantal behandelingen 1e behandelperiode van 6 maanden:

- Fysiotherapie-oefentherapie: maximaal 50 zittingen voor de duur van 6 maanden na de eerste behandeling

- Ergotherapie: maximaal 10 uur voor de duur van 6 maanden na de eerste behandeling

- Diëtetiek: maximaal 7 uur voor de duur van 6 maanden na de eerste behandeling

- Logopedie: is de reguliere aanspraak van toepassing

Maximaal aantal behandelingen eventuele 2e behandelperiode van 6 maanden:

Zes maanden na start van de behandeling kan indien nodig, en op indicatie van een medisch specialist, een beroep gedaan worden op een tweede behandelperiode van 6 maanden. In deze 2e behandeltermijn geldt opnieuw een maximale behandelomvang per zorgvorm:

- Fysiotherapie-oefentherapie: maximaal 50 zittingen voor de duur van 6 maanden na de eerste behandeling

- Ergotherapie: maximaal 10 uur voor de duur van 6 maanden na de eerste behandeling

- Diëtetiek: maximaal 7 uur voor de duur van 6 maanden na de eerste behandeling

- Logopedie: is de reguliere aanspraak van toepassing

Indien de aanspraak (zoals door de overheid aangekondigd) eindigt per 1 augustus 2021 komen de bovengenoemde termijnen te vervallen en vindt er voor behandelingen daarna geen vergoeding meer plaats.

Alle informatie over Paramedische COVID-Herstelzorg

Bekijk alle informatie in het ZN document Informatie voor zorgverleners over Paramedische COVID-Herstelzorg.