Reminder toevoegen nieuwe producten hulpmiddelencontract

Reminder toevoegen nieuwe producten hulpmiddelencontract

Via deze weg willen wij u er aan herinneren dat aanvragen voor het toevoegen van nieuwe producten op de tariefbijlage van het hulpmiddelencontract per 2023 tot uiterlijk 1 augustus 2022 bij ons ingediend kunnen worden. U kunt dit kenbaar maken via zorginkoop@caresq.nl. Indien u dit na 1 augustus 2022 kenbaar maakt, zal de aanvraag pas de nieuwe contracteerronde (2024) worden opgepakt.
 
Om uw verzoek te kunnen toetsen ontvangen wij graag de volgende informatie:
• Omschrijving van het product (bijvoorbeeld door middel van een brochure) dat bestaat uit:
- Tarief;
- Benodigde hoeveelheid (per maand/jaar/gedurende gebruikstermijn);
- AIP-prijs van het product (indien van toepassing);
- Het te vervangen product (indien van toepassing).
- De doelgroep voor het betreffende product;
- Of u het product landelijk kunt leveren.
• Onderbouwing dat het hulpmiddel voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk en het hulpmiddel en bewezen meerwaarde heeft ten opzichte van bestaande hulpmiddelen welke reeds ingekocht zijn.
 
Wij hopen ook dit jaar op een prettige samenwerking met u als zorgaanbieder.