Update 5 juli 2021 Declareren paramedische COVID-herstelzorg

Update 5 juli 2021 Declareren paramedische COVID-herstelzorg

Op dit nieuwsbericht geldt per 1 juli 2021 een update.

De overheid heeft besloten om de regeling omtrent paramedische COVID-herstelzorg te verlengen tot 1 augustus 2022. Per 1 juli 2021 is de regeling op een aantal punten gewijzigd. Dit gaat om de volgende wijzigingen:
- Voor het moment van verwijzen tussen het einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing wordt de tijdsperiode van maximaal 4 maanden gewijzigd naar maximaal 6 maanden.
- De huisarts mag ook verwijzen voor een tweede behandelperiode. Tot 1 juli 2021 mocht alleen de medisch specialist voor een tweede behandelperiode verwijzen.

Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid

Aangepaste tariefbijlagen Paramedische zorg

Caresq zal komende maand nieuwe tariefbijlagen binnen de betreffende paramedische zorgsoorten aanbieden. In deze tariefbijlagen is opgenomen dat COVID-herstelzorg ook na 1 augustus 2021 gedeclareerd mag worden.